Diensten

Advies

Wederzijds vertrouwen is de basis van onze samenwerking. Op basis hiervan leren wij uw financiële en persoonlijke situatie goed kennen, waar wij onze advisering zo optimaal mogelijk op afstemmen.

Wij kunnen u onder meer begeleiden op de volgende gebieden:

– fiscaal advies
– investeringsvraagstukken
– opstart onderneming
– aan- en/of verkoop onderneming
– bedrijfsopvolging
– keuze ondernemingsvorm
– financiële planning