Diensten

Jaarrekening

De jaarrekening geeft inzicht in de financiële en fiscale situatie en vertelt iets over de eventuele aandachtspunten en/of knelpunten van de onderneming. Tevens is de jaarrekening de basis voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en onmisbaar voor het aanvragen van kredieten. Daarnaast hebben BV’s de verplichting om haar jaarrekening jaarlijks te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Uw jaarrekening wordt door ons via XBRL/SBR verstuurd naar uw bank, de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel.

De jaarrekening geeft niet alleen de stand van zaken over het afgelopen boekjaar weer, maar vormt temeer nog het vertrekpunt voor uw toekomstige ondernemersbeleid. Met behulp van onze uitgebreide kennis en ervaring kijken wij samen met u naar mogelijke verbeteringen in uw financiële huishouding, zoals het optimaliseren van de fiscale positie en het terugdringen van onnodige kosten en risico’s.

Uw jaarrekening wordt op vakbekwame wijze door ons samengesteld in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.